Klimasan (KLMSN) Temettü Dağıtımı Yapacak

Borsa İstanbul’da yer alan Klimasan Klima Sanayi (KLMSN) temettü dağıtımı yapma kararı aldı.

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Klimasan hisse başına 0,063 TL nakit temettü dağıtım kararı aldı. Henüz şirketin temettü ödeme takvimi ise açıklanmadı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2021 yılı net dağıtılabilir dönem karı 21.925.692,00 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 99.893.287,69 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 4.994.664,38 TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 16.949.867,62 TL’dir. Yönetim kurulumuzun önerisi üzerine, hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 11.827.027,62 TL’nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oy birliğiyle kabul edilmiştir.”

Share

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir